Navigate to list of lectures

Index: Forelæsningsnoter i Objekt-orienteret Programmering

First letter: s

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W X Y Æ

Samlinger af statiske metoder
Sammenlignelige bankkonti
sammenlignende operatorer i Java
Sammenligning af top-down og bottom-up integrationstest
Sammensatte datatyper i Java: Arrays
Sammensatte datatyper i Java: Records
Samtidighed i forhold til OOP
Sangkor.java
Sangkor.java
Sangkor.java
Sangkor2.java
Sangkor2.java
Sangkor2.java
Sangkor2Output
Sangkor3.java
Sangkor3.java
Sangkor3.java
Sangkor3.java
Sangkor3Output
SangkorOutput
Scrollbars
Searcher.java
sekventielle kontrolstrukturer
sekventielt programforløb
selektive kontrolstrukturer
semicolon i Java
Serializable (Java interface)
setPriority (Thread metode i Java API)
shallow equality
shallow equality (eksempel)
short (primitiv datatype i Java)
shortest job first (skeduleringsteknik)
SikkerBank.java
SikkerBank.java
SikkerBank.java
SikkerBank1.java
SikkerBank1.java
SikkerBank1.java
Singleton (1)
Singleton (2)
SingletonDemo.java
SingletonDemo.java
singulær defineret klasse
Skabelse af objekter i Java
Skedulerende og synkroniserende metoder: oversigt
skedulering
Skedulering baseret på prioriteter i Java
Skjald (illustration af tråde)
sleep (metode til tråd skedulering, som del af oversigt)
Sletning af et element fra en kædet liste
sletning i liste, første element
Slice
små og store bogstaver i Java
Softwarekvalitet
Specialisering
specialisering
specialisering
specialisering
Specialisering og ekstension
specifikation
Specifikation
specify exception
Spillekort-i-KortSpil
stabile egenskaber af et system
Stack (abstrakt klasse)
stack-specification
StackMultipleInheritance-0.java
stak (algebraisk specifikation)
start (metode i klassen Thread)
start (metode til tråd start, som del af oversigt)
static
static variables, initialisering
StaticDynamicBinding.java
StaticDynamicTypes.java
statisk binding
statisk indre klasse
statisk initialiseringsblock
statisk instantiering
statisk instantiering
statisk klasse egenskab
statisk nested klasse
Statisk og dynamisk binding
Statisk og dynamisk binding i Java
statisk type
statisk typecheck
statiske egenskaber
Statiske egenskaber af en klasse i Java
Statiske og dynamiske typer
sti
stier gennem et program (med henblik på test)
stop (metode til tråd standsning som del af oversigt)
store og små bogstaver i Java
stream
Stream begrebet
stream begrebet
Stream filtre
stream filtre
Streams i Java
strenge (som arrays)
strenge (som værdier)
StringInput (Abstrakt Java eksempel klasse)
StringInput (Eksempel på Java interface)
StringInputOutput (Eksempel på Java interface)
StringOutput (Abstrakt Java eksempel klasse)
StringOutput (Eksempel på Java interface)
struktureret program (oversigt)
struktureret programmering
stub (i forbindelse med test)
su6.pas
su6.pas
su6.pas
subjekt (rolle i Observer designmønster)
subklasse
subklasse
Subkontrakter
sundhedskriterium (udtrykt gennem klasseinvariant)
super
superklasse
superklasse
suspend (metode til tråd skedulering, som del af oversigt)
Swing (Java 1.2 brugergrænseflade bibliotek)
Swing i forhold til AWT
switch i Java
SwitchDemo1.java
SwitchDemo2.java
syn (objekt i brugergrænseflade)
Syn i Java: Komponenter
Syn på collections
synchronize kommandoer (eksempler på i Sikkerbank1)
synchronized (Java nøgleord, 'statement')
Synkroniserede konti via synchronized kommandoer
Synkroniserede metoder
SynkroniseretKonto (en klasse)
Synkronisering: For lidt og for meget
synlighed (under nedarvning)
System i Java (output og input)