Play audio slide show -- Keyboard shortcut: 'x'  Lecture overview -- Keyboard shortcut: 'u'  Previous page: Generelle kontraktaspekter: klasseinvarianter [Section] -- Keyboard shortcut: 'p'  Next page: Eksempel på klasseinvariant: CircularList -- Keyboard shortcut: 'n'  Lecture notes - all slides and notes together  Annotated slide -- Keyboard shortcut: 't'  Alphabetic index  Help page about these notes  Course home  Play sound for this slide -- Keyboard shortcut: 'y'    Designkontrakter og ansvarsfordeling - slide 18 : 31

Klasseinvarianter 

Klasseinvarianten udtrykker nogle krav, som skal være opfyldt på ethvert stabilt tidspunkt i levetiden af klassens instanser
 

En klasseinvariant udtrykker egenskaber af et objekt, som er uforanderlige i forhold til en række påvirkninger af objektet

 

 

Der skal altid være én kop kaffe på kanden 

 

Go to exerciseKlasseinvariant i DoubleLinkable