Lecture overview -- Keyboard shortcut: 'u'  Previous page: Teststrategi -- Keyboard shortcut: 'p'  Next page: Integrationstest -- Keyboard shortcut: 'n'  Lecture notes - all slides and notes together  Annotated slide -- Keyboard shortcut: 't'  Alphabetic index  Help page about these notes  Course home    Test og Dokumentation - slide 21 : 46

Enhedstest 

En enhedstest betegner en relativ isoleret test af den mindste enhed, som vi vælger at afprøve

 

Enhedstest er en god kandidat til whitebox test hvis man har ressourcer og værktøj til en fornuftig understøttelse