Play audio slide show -- Keyboard shortcut: 'x'  Lecture overview -- Keyboard shortcut: 'u'  Previous page: Specialisering og udvidelse [Section] -- Keyboard shortcut: 'p'  Next page: Eksempel på specialiseringer af Konto -- Keyboard shortcut: 'n'  Lecture notes - all slides and notes together  Annotated slide -- Keyboard shortcut: 't'  Alphabetic index  Help page about these notes  Course home  Play sound for this slide -- Keyboard shortcut: 'y'    Nedarvning - slide 2 : 41

Specialisering 

Specialisering er central i forbindelse med begrebsmodellering i den tidlige fase af en programudviklingsproces
 

En specialisering af en klasse A betegner en ny klasse B hvor

  • Instanserne af B er en delmængde af instanserne af A
  • B-instanserne har alle specielle egenskaber i forhold til andre A-instanser
  • Operationerne fra klassen A er også anvendelige på instanser af klassen B
  • Nogle af A operationerne er tilpassset de særlige egenskaber, som karakteriser klassen B