Play audio slide show -- Keyboard shortcut: 'x'  Lecture overview -- Keyboard shortcut: 'u'  Previous page: Polymorfi og typesammenlignelighed -- Keyboard shortcut: 'p'  Next page: Statisk og dynamisk binding i Java -- Keyboard shortcut: 'n'  Lecture notes - all slides and notes together  Annotated slide -- Keyboard shortcut: 't'  Alphabetic index  Help page about these notes  Course home  Play sound for this slide -- Keyboard shortcut: 'y'    Nedarvning - slide 29 : 41

Statisk og dynamisk binding 

Polymorfi er en forudsætning for dynamisk binding
 

 

Dynamisk binding: Den dynamiske type af x er bestemmende for bindingen af op

Statisk binding: Den statiske type af x er bestemmende for bindingen af op

 

StaticDynamicBinding.javaEt tilsvarende Java program.