Lecture overview -- Keyboard shortcut: 'u'  Previous page: Wait og Notify idioms -- Keyboard shortcut: 'p'  Next page: Skedulerende og synkroniserende metoder: oversigt -- Keyboard shortcut: 'n'  Lecture notes - all slides and notes together  Annotated slide -- Keyboard shortcut: 't'  Alphabetic index  Help page about these notes  Course home    Samtidighed i Java - slide 38 : 41

Eksempel på et program med synkronisering: Synkroniseret Sangkor 

I SangKor eksemplet ønsker vi nu en synkroniseret opførsel, således at der skiftevis lyder et vers fra hver sang 

 

Sangkor3.javaKlassen Skjald som på disciplineret vis indtager og frigiver scenen.
 

Sangkor3.javaKlassen Dirigent som synkroniserer to Skjalde.
 

Sangkor3.javaKlassen Sangkor3, som starter to Skjalde og en Dirigent.
 

Sangkor3OutputOutput fra ovenstående program.
 

Sangkor3.javaDet samlede program med klasserne Sangkor3, Skjald og Dirigent.
 

Go to exerciseOpgave om synkroniserede skjalde