Play audio slide show -- Keyboard shortcut: 'x'  Lecture overview -- Keyboard shortcut: 'u'  Previous page: Eksempel: Struktureret programmering (3) -- Keyboard shortcut: 'p'  Next page: Objekter og abstrakte datatyper [Section] -- Keyboard shortcut: 'n'  Lecture notes - all slides and notes together  Annotated slide -- Keyboard shortcut: 't'  Alphabetic index  Help page about these notes  Course home  Play sound for this slide -- Keyboard shortcut: 'y'    Introduktion til objekt-orienteret programmering - slide 5 : 31

Oversigt over bankkonto operationer 

- Hæve Indsætte Tilskrive rente Oprette ...
Checkkonto hæve CheckKonto indsætte CheckKonto tilskrivRente Checkkonto opret Checkkonto ...
Aktionærkonto hæve AktionærKonto indsætte AktionærKonto tilskrivRente Aktionærkonto opret Aktionærkonto ...
Pensionskonto hæve PensionsKonto indsætte PensionsKonto tilskrivRente Pensionskonto opret Pensionskonto ...
Gevinstkonto hæve GevinstKonto indsætte GevinstKonto tilskrivRente Gevinstkonto opret Gevinstkonto ...
... ... ... ... ... ...
 

 

Sidst i denne lektion ser vi på en objekt-orienteret version af dette eksempel