Lecture overview -- Keyboard shortcut: 'u'  Previous page: Kritiske regioner -- Keyboard shortcut: 'p'  Next page: Eksempel på synkronisering: SynkroniseretKonto -- Keyboard shortcut: 'n'  Lecture notes - all slides and notes together  Annotated slide -- Keyboard shortcut: 't'  Alphabetic index  Help page about these notes  Course home    Samtidighed i Java - slide 27 : 41

Synkroniserede metoder 

I objekt-orienteret programmering er det naturligt at kroppen af bestemte metoder virker som kritiske regioner
 

egenskabsListe synchronized returType metodeNavn (parametre) 
         throws exceptionType-1, exceptionType-2 ... {   
  metodeKrop
}
 

 

Når en synkroniseret metode udføres i en tråd låses objektet for alle andre tråde

Der er således kun én tråd ad gangen, der kan påvirke et objekt hvis alle objektets metoder er synkroniserede