Play audio slide show -- Keyboard shortcut: 'x'  Lecture overview -- Keyboard shortcut: 'u'  Previous page: Generelt om nedlæggelse af objekter -- Keyboard shortcut: 'p'  Next page: Nedlæggelse af objekter Java -- Keyboard shortcut: 'n'  Lecture notes - all slides and notes together  Annotated slide -- Keyboard shortcut: 't'  Alphabetic index  Help page about these notes  Course home  Play sound for this slide -- Keyboard shortcut: 'y'    Objekt-orienteret programmering i Java, del 1 - slide 11 : 27

Skabelse af objekter i Java 

Instantiering er processen hvorved der allokeres lager til et 'tomt' objekt.

Initialisering er processen hvorved der tilskrives fornuftige startværdier til objektets instansvariable

 

 

Dynamisk instantiering af en klasse i Java sker gennem kald af operatoren new

Statisk instantiering af klasser understøttes ikke i Java

Kloning af objekter understøttes delvist af clone() metoden i klassen Object

Initialisering af et objekt varetages af konstruktorer i Java