Play audio slide show -- Keyboard shortcut: 'x'  Lecture overview -- Keyboard shortcut: 'u'  Previous page: Sammensatte datatyper i Java: Arrays -- Keyboard shortcut: 'p'  Next page: Erklæringer i Java -- Keyboard shortcut: 'n'  Lecture notes - all slides and notes together  Annotated slide -- Keyboard shortcut: 't'  Alphabetic index  Help page about these notes  Course home  Play sound for this slide -- Keyboard shortcut: 'y'    De ikke objekt-orienterede dele af Java - slide 6 : 39

Sammensatte datatyper i Java: Records 

 

 

I bibliotekerne til Java findes der klasser svarende til mange andre, specialiserede datastrukturer end arrays og records.Vi møder nogle af disse senere på kurset. Andre studeres i kurset Algoritmik