Navigate to list of lectures

Index: Forelæsningsnoter i Objekt-orienteret Programmering

First letter: e

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W X Y Æ

effektivitetsfejl (i forbindelse med test)
efterkommer klasse
Egenskaber af klassen Thread
Egenskaber ved et godt designmønster
Eiffel
Eiffel
Eiffel exception handling
Eksempel på 'shallow' lighed
Eksempel på anvendelse af klasserne FileReader og FileWriter
Eksempel på black box test
Eksempel på brug af pre- og postbetingelser i et objekt-orienteret program
Eksempel på dyb lighed
Eksempel på et program med synkronisering: Producent og Forbruger
Eksempel på et program med synkronisering: Synkroniseret Sangkor
Eksempel på et program med tråde: Skjald
Eksempel på klasseinvariant: CircularList
Eksempel på klasseinvarianter: Trekantshierarkiet
Eksempel på klasser i pakker
Eksempel på nedarvning: CheckKonto
Eksempel på nedarvning: DoubleLinkable
Eksempel på nedarvning: Triple
Eksempel på prioriteter: Prioriterede sange
Eksempel på reference lighed
Eksempel på specialiseringer af Figur
Eksempel på specialiseringer af Konto
Eksempel på synkronisering: SynkroniseretKonto
Eksempel på udvidelse: Pair til Triple
Eksempel: Comparable
Eksempel: Div Mod calculator
Eksempel: Div mod calculator
Eksempel: Farveblander
Eksempel: Farveblander
Eksempel: Klassen Konto
Eksempel: Microbib
Eksempel: OOP (1)
Eksempel: OOP (2)
Eksempel: OOP (3)
Eksempel: Stack
Eksempel: Stakken igen
Eksempel: StringInput og StringOutput
Eksempel: StringInput og StringOutput
Eksempel: Struktureret programmering (1)
Eksempel: Struktureret programmering (2)
Eksempel: Struktureret programmering (3)
Eksempler på arrays i Java
Eksempler på begrebsdannelse
Eksempler på brug af Vector i Java
Eksempler på layouts i Java AWT
Eksempler på look and feel
Eksempler på metoder i klassen Konto
Eksemplet uden dynamisk binding
eksemplificering
eksemplificering
ekstension
ekstension og specialisering
else i Java
En klasse
En konventionel record
En meget simpel calculator
En operation kan lykkes eller fejle
Enhedstest
enhedstest
enkelhed (software kvalitet)
Enkeltkædede lister
Enumeration (Java Interface)
Enumeration (Java Interface)
enumeration typer
Enumerations i Java
equals
erklæring
Erklæring af exceptions i metoder
Erklæringer i Java
Error (exceptionklasse)
Et eksempel på anvendelse af List
Et eksempel på anvendelse af Map
Et eksempel på anvendelse af Set
Et eksempel på brug af javadoc
Et menu eksempel fra the Java Tutorial
Et sprog til formulering af 'assertions'
event
event (indhold af)
event generering i Java
Event hierarkiet i Java
event listeners i forhold til Command design mønstret
EventObject (klasse i Java Core Libaray)
Events i Java
ExceptionDemo.java
ExceptionDemo.java
ExceptionDemoOutput
Exceptionhandling i en Eiffel routine
Exceptions set som en byrde for klienter
Exceptions: Fristelser og byrder
extends (i Java)