Lecture overview -- Keyboard shortcut: 'u'  Previous page: Indsættelse af et element i en kædet liste -- Keyboard shortcut: 'p'  Next page: Identitet af lister: Listen som objekt. -- Keyboard shortcut: 'n'  Lecture notes - all slides and notes together  Annotated slide -- Keyboard shortcut: 't'  Alphabetic index  Help page about these notes  Course home    Arrays og Lister - slide 16 : 28

Sletning af et element fra en kædet liste 

 

I objekt-orienteret programmering ønsker vi at bort-abstrahere detaljerne om, hvordan man manipulerer hægterne under sletning fra en kædet liste
 

Navigate to image seriesSkridt i sletning af et element fra en kædet liste.