Lecture overview -- Keyboard shortcut: 'u'  Previous page: Observationer -- Keyboard shortcut: 'p'  Next page: Detaljer om slice-baseret klasse enhedstest -- Keyboard shortcut: 'n'  Lecture notes - all slides and notes together  Annotated slide -- Keyboard shortcut: 't'  Alphabetic index  Help page about these notes  Course home    Test og Dokumentation - slide 28 : 46

Test af klasse 'skiver' 

Ved at identificere dele af en klasse - slices - kan man lave omfattende metodekombinations test på relativt afgrænsede dele af klassen
 

En slice (skive) af en klasse udgøres af én instansvariabel og alle de metoder som tilgår variablen

 

Ovenstående ide repræsenterer en kombination af white box og black box testing for metode interaktionstest.

Der er ingen bidrag til black box test af de enkelte metoder

 

  • Testing Object-oriented Software - Life Cycle Solutions: Imran Bashir og Amrit L. Goel, Springer Verlag, 2000
    The reference above goes to paper material