Lecture overview -- Keyboard shortcut: 'u'  Previous page: Interfacet Runnable -- Keyboard shortcut: 'p'  Next page: Trådskabelse ved implementering af Runnable -- Keyboard shortcut: 'n'  Lecture notes - all slides and notes together  Annotated slide -- Keyboard shortcut: 't'  Alphabetic index  Help page about these notes  Course home    Samtidighed i Java - slide 13 : 41

Trådskabelse gennem subklasse af Thread 

En tråd kan skabes ved at instantiere en klasse som implementerer Runnable

Klassen Thread implementerer Runnable med en tom run metode

Programmering af en tråd kan ske ved at lave en subklasse af Thread som redefinerer run

 

class FirstThread extends Thread { 
 
 Tråd tilstand;
  
 FirstThread(String trådnavn, andre parametre){
  super(trådnavn);
  Tråd initialisering;
 }

 public void run() {
  Tråd program start;
 }
}

...
FirstThread t = new FirstThread("Første tråd", andre aktuelle parametre); 
t.start();
...
 

Metoden start i klassen Thread aktiverer metoden run

Efter start kører der (mindst) to samtidige tråde: tråden hvori start forekommer og den nystartede tråd