Lecture overview -- Keyboard shortcut: 'u'  Previous page: Interfaces i Java Core API: Cloneable -- Keyboard shortcut: 'p'  Next page: Interfaces i forhold til abstrakte klasser -- Keyboard shortcut: 'n'  Lecture notes - all slides and notes together  Annotated slide -- Keyboard shortcut: 't'  Alphabetic index  Help page about these notes  Course home    Design af klassehierarkier - slide 23 : 26

Interfaces i Java Core API: Serializable 

En klasse C som implementerer interfacet Serializable 'signalerer' at objekter af typen C kan 'lineariseres' til et format, som tillader os at gemme objektet i en fil, eller lignende

Persistent lagring af et objekt O kan afstedkomme lagring af andre objekter, som er refereret af O

Interfacet Serializable er tomt

 

Creator.javaEt programfragment som gemmer et objektnetværk på en binær fil.
 

Searcher.javaEt programfragment som reetablerer et objektnetværk fra en binær fil.