Lecture overview -- Keyboard shortcut: 'u'  Previous page: Skedulering af tråde i Java [Section] -- Keyboard shortcut: 'p'  Next page: Skedulering baseret på prioriteter i Java -- Keyboard shortcut: 'n'  Lecture notes - all slides and notes together  Annotated slide -- Keyboard shortcut: 't'  Alphabetic index  Help page about these notes  Course home    Samtidighed i Java - slide 20 : 41

Indbyrdes fremdrift i tråde  

Hvilken tråd skal på et givet tidspunkt udføres på en computer med kun én CPU?
 

Kontrollen af den tidslige og indbyrdes ordning af en mængde handlinger i forskellige tråde kaldes skedulering

 

Skedulering af tråde i et Java program er baseret på prioriteter

Hver tråd i et Java program har tilknyttet et prioritetstal