Lecture overview -- Keyboard shortcut: 'u'  Previous page: Oversigt over væsentlige problemstillinger -- Keyboard shortcut: 'p'  Next page: Tråde i Java [Section] -- Keyboard shortcut: 'n'  Lecture notes - all slides and notes together  Annotated slide -- Keyboard shortcut: 't'  Alphabetic index  Help page about these notes  Course home    Samtidighed i Java - slide 9 : 41

Samtidighed i forhold til OOP 

Samtidighed behandles naturligt i objekt-orienteret programmering ved at tale om aktive objekter
 

Et aktivt objekt er et objekt, der ud over variable og metoder har sig eget selvstændige og sekventielle programforløb

Et passivt objekt er et objekt med variable og metoder, som kun kan ændre tilstand som følge af påvirkninger fra andre objekter

 

 

I de hidtidige programmer vi har skrevet har alle 'vore egne objekter' været passive

Det 'aktive element' har ophav i den statiske metode main, som ikke er tilknyttet noget bestemt objekt