Lecture overview -- Keyboard shortcut: 'u'  Previous page: Abstrakte klasser -- Keyboard shortcut: 'p'  Next page: Abstrakte klasser: Skematisk eksempel -- Keyboard shortcut: 'n'  Lecture notes - all slides and notes together  Annotated slide -- Keyboard shortcut: 't'  Alphabetic index  Help page about these notes  Course home    Design af klassehierarkier - slide 3 : 26

Eksempel: Stack 

I den abstrakte klasse Stack har vi endnu ikke lagt os fast på en datarepræsentation
 

abstract class Stack{ 
 
 abstract public void push(Object el);
 abstract public void pop();
 abstract public Object top();
 abstract public boolean full();
 abstract public boolean empty();
 abstract public int size();

 public void toggleTop(){
  if (size() >= 2){
   Object topEl1 = top(); pop();
   Object topEl2 = top(); pop();
   push(topEl1); push(topEl2);
  }
 } // toggleTop

 public String toString(){
  return("Stack");
 }
} // end Stack