Navigate to list of lectures

Index: Forelæsningsnoter i Objekt-orienteret Programmering

First letter: a

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W X Y Æ

AProgramDemo.java
ASCII tegnsæt
AWTEvent (klasse i Java Core Libaray)
abstract (Java modifier)
abstract-stack-with-assertions.java
AbstractClassEx.java
AbstractClassEx.java
abstrakt datatype
abstrakt datatype
abstrakt klasse
abstrakt klasse
abstrakt klasse i Java
abstrakt metode
abstrakt metode
abstrakt metode i Java
Abstrakte datatyper
Abstrakte klasser
abstrakte klasser (kontrakter i)
Abstrakte klasser i Java
Abstrakte klasser: Skematisk eksempel
Abstrakte metoder i Java
ActionEvent
Adapter (3)
Adapter (i betydningen klasse adapter)
Adapter (i betydningen objekt adapter)
adapter klasser
Afgrænsning
afledt klasse
afsnitsinddeling (i menu)
afstand mellem fejlkilde og fejlhåndtering
aggregering
Aggregering af komponenter i farveblanderen
Aggregering og dekomponering
akkumulerende assignment operatorer i Java
aktivering af metode
aktiveringsstak
aktivt objekt
Alexander, Christopher (design patterns)
algebraisk specifikation
aliasing
alive (tilstand af tråd)
Alternativ til nedarvning: Delegering
Alternativ til nedarvning: Kopiering
Alternative organiseringer af klasser
Anbefalet organisering af klasser
ancestor
Andre avancerede Swing komponenter
Andre komponenter
Andre white box tests
anonym klasse
Ansvaret for håndtering af events
Ansvaret for opdatering af brugergrænsefladen
Ansvaret for placering af komponenter i et syn
Ansvarsfordeling
Ansvarsfordeling i eksemplet
Ansvarsfordeling specificeret med pre- og postbetingelser
applet
applet
Applet (eksempel på)
Applets i denne lektion
Application.java
Application.java
Application.java
applikation
aritmetiske operatorer i Java
arkitekturmønster
array
array notation
arraybegrebet i Java
Arrays (iboende i Java)
Arrays i Java
arving (klasse)
ask-user.pas
AskUser.java
assertion
Assertions i abstrakte klasser
Assertions i forhold til nedarvning
Assertions i objekt-orienterede programmeringssprog
assignment i Java
assignment operator
assignment operatorer i Java
associationsliste
Associationslister
Associative arrays
associativt array
associativt array
axiomatisk specifikation