Play audio slide show -- Keyboard shortcut: 'x'  Lecture overview -- Keyboard shortcut: 'u'  Previous page: Specifikationsproblemet [Section] -- Keyboard shortcut: 'p'  Next page: Korrekthed -- Keyboard shortcut: 'n'  Lecture notes - all slides and notes together  Annotated slide -- Keyboard shortcut: 't'  Alphabetic index  Help page about these notes  Course home  Play sound for this slide -- Keyboard shortcut: 'y'    Designkontrakter og ansvarsfordeling - slide 2 : 31

Softwarekvalitet 

En software kvalitet er en positive egenskab, som vi ønsker at tilføre et program
 

Kvalitet Beskrivelse Modsætning
Korrekthed Opfyldelse af intentionen Ukorrekthed
Robusthed Modståelig over for uventede situationer Skrøbelighed
Genbrugelighed Kan bruges i andre sammenhænge Anvendelsesspecifik
Enkelhed Undgår indviklede løsninger Komplekst
Forståelighed Mental håndterbarhed af programmet Uforståelighed
............. ................. .........