Play audio slide show -- Keyboard shortcut: 'x'  Lecture overview -- Keyboard shortcut: 'u'  Previous page: Oversigt over undtagelseshåndtering i Java -- Keyboard shortcut: 'p'  Next page: Klassificering af undtagelser i Java -- Keyboard shortcut: 'n'  Lecture notes - all slides and notes together  Annotated slide -- Keyboard shortcut: 't'  Alphabetic index  Help page about these notes  Course home  Play sound for this slide -- Keyboard shortcut: 'y'    Undtagelseshåndtering - slide 11 : 26

Catch or specify princippet i Java 

En metode skal enten fange en fejl (catch) eller erklære at metodekaldet kan føre til kastning af fejlen (specify)
 

 

CatchOrSpecifyDemo0.javaEt program med compile fejl.
 

CatchOrSpecifyDemo1.javaEt program som håndterer et Problem.
 

CatchOrSpecifyDemo2.javaEt program som specificerer et Problem.