Play audio slide show -- Keyboard shortcut: 'x'  Lecture overview -- Keyboard shortcut: 'u'  Previous page: Stream klassehierarkierne [Section] -- Keyboard shortcut: 'p'  Next page: Streams i Java -- Keyboard shortcut: 'n'  Lecture notes - all slides and notes together  Annotated slide -- Keyboard shortcut: 't'  Alphabetic index  Help page about these notes  Course home  Play sound for this slide -- Keyboard shortcut: 'y'    Collections og streams - slide 26 : 35

Stream begrebet 

En stream er en mængde af information, der bringes til eller fra et program, og som processeres sekventielt

 

 

Selv om udgangspunktet i Stream begrebet er sekventiel processering giver det ofte mening at definere streams som tilbyder 'random access' tilgang til data