Play audio slide show -- Keyboard shortcut: 'x'  Lecture overview -- Keyboard shortcut: 'u'  Previous page: Udtryk og operatorer i Java [Section] -- Keyboard shortcut: 'p'  Next page: Operator prioriteter -- Keyboard shortcut: 'n'  Lecture notes - all slides and notes together  Annotated slide -- Keyboard shortcut: 't'  Alphabetic index  Help page about these notes  Course home  Play sound for this slide -- Keyboard shortcut: 'y'    De ikke objekt-orienterede dele af Java - slide 29 : 39

Udtryk og operatorer i Java 

Et udtryk er et program fragment, der alene beregnes med henblik på produktion af en værdi.

Beregning af et udtryk kan ikke føre til tilstandsforandringer af variable mv.

 

 

  • Oversigt over Java operatorer: Lewis and Loftus (2ed), appendix D, side 549
    The reference above goes to paper material
 

En del operatorer er overloadede, således at deres betydning af hænger af typen af parametrene