Lecture overview -- Keyboard shortcut: 'u'  Previous page: White box test -- Keyboard shortcut: 'p'  Next page: Fra programenhed til flow graph (1) -- Keyboard shortcut: 'n'  Lecture notes - all slides and notes together  Annotated slide -- Keyboard shortcut: 't'  Alphabetic index  Help page about these notes  Course home    Test og Dokumentation - slide 9 : 46

Test af uafhængige stier 

En sti gennem en programenhed er en sekvens af primitive kommandoer og betingelser, som gennemføres i en programudførelse. Stien starter ved indgang til enheden og slutter ved udgangen af programenheden

En uafhængig sti i en programenhed er en sti som tilføjer mindst én ny kommando eller betingelse relativt til de hidtil identificerede uafhængige stier i programenheden

 

En programenhed giver anledning til en flow graph

Givet en flow graph kan man ved hjælp af simpel grafteori beregne antallet af uafhængige stier, som skal testes