Lecture overview -- Keyboard shortcut: 'u'  Previous page: Testenheder -- Keyboard shortcut: 'p'  Next page: Programbevis -- Keyboard shortcut: 'n'  Lecture notes - all slides and notes together  Annotated slide -- Keyboard shortcut: 't'  Alphabetic index  Help page about these notes  Course home    Test og Dokumentation - slide 5 : 46

Testutopi 

Ideelt set skal alle mulige 'stier gennem et program' testes hver for sig
 

En totaltest er en kombinatorisk komplet test af alle mulige stier gennem et program

 

 

Det bedste man kan håbe på i praksis er test af en udvalgt lille delmængde af stierne gennem et program, som med størst mulig sandsynlighed repræsenterer de defekter, der kan opstå i programmet