Play audio slide show -- Keyboard shortcut: 'x'  Lecture overview -- Keyboard shortcut: 'u'  Previous page: Grænseflader til klienter og subklasser i forbindelse med nedarvning -- Keyboard shortcut: 'p'  Next page: Forhindring af nedarvning i Java -- Keyboard shortcut: 'n'  Lecture notes - all slides and notes together  Annotated slide -- Keyboard shortcut: 't'  Alphabetic index  Help page about these notes  Course home  Play sound for this slide -- Keyboard shortcut: 'y'    Nedarvning - slide 21 : 41

Nedarvning og synlighed i Java 

Der er behov for at offentliggøre egenskaber fra superklasse til subklasse i Java

Det er for snævert hvis disse er 'private' i superklassen

Det er for bredt hvis disse gøres 'public' i superklassen

 

En protected variabel eller metode i en klasse A kan ses i subklasser af A

Protectede egenskaber er også synlige fra klasser i samme pakke som A.

 

 

Bank2.javaProtectede instansvariable i Java klassen Konto.
 

Pair.javaProtectede instansvariable i Java klassen Pair.
 

CircularList1.javaJava klassen Linkable uden protectede instansvariable.