Lecture overview -- Keyboard shortcut: 'u'  Previous page: Introduktion og motivation [Section] -- Keyboard shortcut: 'p'  Next page: Naturlig samtidighed -- Keyboard shortcut: 'n'  Lecture notes - all slides and notes together  Annotated slide -- Keyboard shortcut: 't'  Alphabetic index  Help page about these notes  Course home    Samtidighed i Java - slide 2 : 41

Vores programmering indtil nu... 

Indtil denne lektion har vore programmer beskrevet handlinger i én ganske bestemt rækkefølge
 

Et sekventielt programforløb udfører beregningsenheder i en bestemt rækkefølge. Én beregningsenhed starter først når den forrige er afsluttet

 

 

Vi vil i denne lektion studere ikke-sekventielle programmer som kan udvise nondeterministisk adfærd