Play audio slide show -- Keyboard shortcut: 'x'  Lecture overview -- Keyboard shortcut: 'u'  Previous page: Statiske og dynamiske typer -- Keyboard shortcut: 'p'  Next page: Statisk og dynamisk binding -- Keyboard shortcut: 'n'  Lecture notes - all slides and notes together  Annotated slide -- Keyboard shortcut: 't'  Alphabetic index  Help page about these notes  Course home  Play sound for this slide -- Keyboard shortcut: 'y'    Nedarvning - slide 28 : 41

Polymorfi og typesammenlignelighed 

Polymorfi betyder mangeformethed.

Med polymorfi kan variable og parametre referere til objekter af mere end én type

 

 

Reglerne for typesammenlignelighed er lavet for kunne sikre statisk typecheck efter en konservativ model