Play audio slide show -- Keyboard shortcut: 'x'  Lecture overview -- Keyboard shortcut: 'u'  Previous page: Leksikalske regler i Java [Section] -- Keyboard shortcut: 'p'  Next page: Leksikalske konventioner -- Keyboard shortcut: 'n'  Lecture notes - all slides and notes together  Annotated slide -- Keyboard shortcut: 't'  Alphabetic index  Help page about these notes  Course home  Play sound for this slide -- Keyboard shortcut: 'y'    De ikke objekt-orienterede dele af Java - slide 11 : 39

Leksikalske regler 

 

I Java er det muligt at bruge de danske tegn 'æ', 'ø', 'å' samt 'Æ', 'Ø', 'Å' i navne