Navigate to list of lectures

Index: Forelæsningsnoter i Objekt-orienteret Programmering

First letter: r

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W X Y Æ

randområder (test i)
readObject (metode til de-serialisering)
Reader (Abstrakt java klasse)
Reader klassehierarki
Reader og Writer hierarkierne
record (i forhold til klasser)
record (klasser i stedet for i Java)
records (i forhold til klasser)
RedefTry.java
RedefTry1.java
RedefTry2.java
RedefTry4.java
redefinition
Redefinition af metoder og variable
redefinition af operationer ved nedarvning (bånd på assertions)
reentrance (af synkroniserede metoder)
reference
reference equality
reference equality (eksempel)
referenceparametre i Java
relaterede objekter
removeElement (vector operation)
repaint (metode)
repaint (metode)
repræsentations uafhængighed
resume (metode til tråd skedulering, som del af oversigt)
return
return (i forhold til finally i try blok)
return i Java
round-robin (skeduleringsteknik)
rullegardin menu
run (metode i interfacet Runnable)
run (metode i klassen Thread)
Runnable (Java interface)
RuntimeException (exceptionklasse)