Play audio slide show -- Keyboard shortcut: 'x'  Lecture overview -- Keyboard shortcut: 'u'  Previous page: Iterators for collections -- Keyboard shortcut: 'p'  Next page: Hvad med søgning og sortering? -- Keyboard shortcut: 'n'  Lecture notes - all slides and notes together  Annotated slide -- Keyboard shortcut: 't'  Alphabetic index  Help page about these notes  Course home  Play sound for this slide -- Keyboard shortcut: 'y'    Collections og streams - slide 18 : 35

Syn på collections 

Et syn (view) på en datasamling S er et objekt, som repræsenterer udvalgte dele af s.

Hvis man ændrer synet ændres S