Navigate to list of lectures

Index: Forelæsningsnoter i Objekt-orienteret Programmering

First letter: t

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W X Y Æ

Tabellægning af fakultetsfunktionen (Java eksempel)
TalEksempel.java
task
Tegn streams
Tegn streams
Tegning af en regulær polygon
Tegning i AWT
Tegning i Swing
Tekst komponenter
Tekststrenge i Java
terminering af et program (som følge af kontraktbrud)
Terminologi
test (anvendelse af kontrakter under)
Test af Kortbunke
Test af klasse 'skiver'
test af program
Test af uafhængige stier
Test i forhold til kontraktideen (1)
Test i forhold til kontraktideen (2)
Testabilitet
Testenheder
Teststrategi
testtilfælde
Testutopi
this
thread safe (egenskab ved en klasse i forhold til samtidighed)
ThreadGroup (klasse)
Threads i Swing
throw
Throwable (exceptionklasse)
throws (i Java metode definition)
Tilgang til klasser i andre pakker
Time concepts
todimensionel array i Java (eksempel)
tom kommando i Java
Tommelfingerregler for prioritering
top-down udvikling
toppen af et system (top-down udvikling)
total korrekthed (i forbindelse med programbevis)
totaltest
transaktion (procedure i struktureret program)
trekantshiearki (klasseinvariant under nedarvning)
trinsvis programudvikling
Triple (som arver af Pair)
Triple (udvidelse af Pair)
Triple.java
true
try
TryFragment.java
tråd
tråd
Trådbegrebet i Java
Tråde i Swing
Tråde i forhold til Swing
trådgruppe
Trådgrupper
trådsikker klasse
Trådsikre klasser
Trådskabelse gennem subklasse af Thread
Trådskabelse ved implementering af Runnable
trådtilstande
tæt kobling (mellem model og syn i brugergrænseflade)