Play audio slide show -- Keyboard shortcut: 'x'  Lecture overview -- Keyboard shortcut: 'u'  Previous page: Statiske egenskaber af en klasse i Java -- Keyboard shortcut: 'p'  Next page: Udførelse [Section] -- Keyboard shortcut: 'n'  Lecture notes - all slides and notes together  Annotated slide -- Keyboard shortcut: 't'  Alphabetic index  Help page about these notes  Course home  Play sound for this slide -- Keyboard shortcut: 'y'    Objekt-orienteret programmering i Java, del 2 - slide 21 : 33

Initialisering af klassevariable i Java 

Static variable initialiseres enten i forbindelse med deres erklæring, eller i en særlig statisk initialiseringsblok i klassen
 

static{
  kommando-liste
}
 

Circle.javaEt eksempel på en statisk initialiseringsblok.
 

Java understøtter også en instans initialiseringsblok.

Konstruktorer er dog tilstrækkelige i næsten alle initialiseringssituationer