Play audio slide show -- Keyboard shortcut: 'x'  Lecture overview -- Keyboard shortcut: 'u'  Previous page: Forholdet mellem nedarvning og kontrakter -- Keyboard shortcut: 'p'  Next page: Eksempel på klasseinvarianter: Trekantshierarkiet -- Keyboard shortcut: 'n'  Lecture notes - all slides and notes together  Annotated slide -- Keyboard shortcut: 't'  Alphabetic index  Help page about these notes  Course home  Play sound for this slide -- Keyboard shortcut: 'y'    Designkontrakter og ansvarsfordeling - slide 23 : 31

Subkontrakter 

Via polymorfi kan subklasser 'gøre det ud for' superklasser

Derfor skal subklasser's kontrakter overholde kontrakten defineret af en superklasse

Subklassers kontrakter skal udgøre en subkontrakt af superklassens kontrakt

 

 

Operationer kan ikke redefineres 'på må og få' i et klassehierarki