Play audio slide show -- Keyboard shortcut: 'x'  Lecture overview -- Keyboard shortcut: 'u'  Previous page: Metode redefinition og -kombination [Section] -- Keyboard shortcut: 'p'  Next page: Forhinding af redefinition -- Keyboard shortcut: 'n'  Lecture notes - all slides and notes together  Annotated slide -- Keyboard shortcut: 't'  Alphabetic index  Help page about these notes  Course home  Play sound for this slide -- Keyboard shortcut: 'y'    Nedarvning - slide 35 : 41

Redefinition af metoder og variable 

En subklasse har ofte behov for at definere en variant af en metode, som arves fra superklassen
 

En metode eller variabel i en klasse B siges at være redefineret hvis der findes en metode eller variabel af samme navn i B's superklasse

 

 

RedefTry.javaEt kunstigt program som illustrerer redefinition af variable og metoder, og dynamisk binding af metoder.
 

RedefTry2.javaEn let ændring af ovenstående som illustrerer at redefinerede variable bindes statisk.
 

Findes der regler for hvordan returværdi og metodeparametre må variere under redefinition?