Lecture overview -- Keyboard shortcut: 'u'  Previous page: Udvalgte designmønstre [Section] -- Keyboard shortcut: 'p'  Next page: Singleton (2) -- Keyboard shortcut: 'n'  Lecture notes - all slides and notes together  Annotated slide -- Keyboard shortcut: 't'  Alphabetic index  Help page about these notes  Course home    Designmønstre - slide 14 : 31

Singleton (1) 

Singleton er et designmønster som har til formål at sikre, at der højst kan laves én instans af en bestemt klasse