Navigate to list of lectures

Index: Forelæsningsnoter i Objekt-orienteret Programmering

First letter: o

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W X Y Æ

Object (rod i klassehierarki i Java)
Object Adapter (1)
object member reference
objekt
objekt
Objekt Adapter
objekt nedlæggelse
objekt skabelse
Objekt-begrebet
Objekt-interaktion
objekter
objekter (i forhold til klasser)
Objekter og referencer
objekthelheder
Observationer
Observer (1)
Observer (2)
Observer (3)
Observer design pattern
Observer mønstret mellem model og view
offentlig klasse
Omformning af if til switch
operation fejler
operation lykkes
operationskald
Operator prioriteter
Opgave i forlængelse af Vector eksemplet
Opgave om associative arrays
Opgave om cirkulære lister
Opgave om covarians
Opgave om kvadrater i forhold til rektangler
Opgave om logging af transaktioner i en bank med filialer
Opgave om synkroniserede skjalde
Opgave: Klassen Rectangle
Opgave: Klassen Spillekort
Opgaven polygon tegning
Opsummering
Opsummering
Ordninger på Collections
Outer.java
Outer.java
Outer.java
Outer.java
Outer.java
Output i Java
OutputStream (Abstrakt java klasse)
OutputStream klassehierarki
Overblik over Collection algoritmer
overlappende klassificering
overloadede procedurer i Java
Oversigt over Java's hop kommandoer
Oversigt over Java's udvikling af brugergrænseflader
Oversigt over bankkonto operationer
Oversigt over indlejring af klasser
Oversigt over layout managers i AWT
Oversigt over procedurer og funktioner i Java
Oversigt over top-niveau containere i Swing
Oversigt over undtagelseshåndtering i Java
Oversigt over væsentlige problemstillinger
oversvarlighed
Overvågning af programudførelse