Lecture overview -- Keyboard shortcut: 'u'  Previous page: Skedulering baseret på prioriteter i Java -- Keyboard shortcut: 'p'  Next page: Tommelfingerregler for prioritering -- Keyboard shortcut: 'n'  Lecture notes - all slides and notes together  Annotated slide -- Keyboard shortcut: 't'  Alphabetic index  Help page about these notes  Course home    Samtidighed i Java - slide 22 : 41

Eksempel på prioriteter: Prioriterede sange 

Nedenstående eksempel viser (var tiltænkt at vise) at den højst prioriterede tråd vedbliver med at udsulte lavere prioriterede tråde
 

Sangkor2.javaKlassen Skjald hvor et vers synges uden 'sleep' mellem stroferne.
 

Sangkor2.javaKlassen Sangkor, som starter to forskelligt prioriterede skjalde (tråde).
 

Sangkor2.javaDet samlede program med klasserne Skjald og Sangkor.
 

Sangkor2OutputMuligt output fra ovenstående program.
 

 

Skulle det ske (en særlig dag, på et obskurt Java system, ...) at den lavere prioriterede tråd fik køretid på bekostning af den højere prioriterede tråd ville dette ikke være at opfatte som en fejl 

 

Det er meget svært at eftervise skedulerings konsekvenserne af den indbyrdes tråd prioritering i Java

De fleste former for observation påvirker skeduleringen

Viden om egenskaberne ved skeduleringen af tråde må ikke benyttes i forbindelse med ræsonnementer om programmets korrekthed

Den indbyrdes hastighed af trådene i et Java program er grundliggende ukendt