Play audio slide show -- Keyboard shortcut: 'x'  Lecture overview -- Keyboard shortcut: 'u'  Previous page: Objektskabelse og nedlæggelse [Section] -- Keyboard shortcut: 'p'  Next page: Generelt om nedlæggelse af objekter -- Keyboard shortcut: 'n'  Lecture notes - all slides and notes together  Annotated slide -- Keyboard shortcut: 't'  Alphabetic index  Help page about these notes  Course home  Play sound for this slide -- Keyboard shortcut: 'y'    Objekt-orienteret programmering i Java, del 1 - slide 9 : 27

Generelt om skabelse af objekter 

 

Et objekt kan skabes på to forskellige måder:
    Ved instantiering af en klasse Ved kopiering af et eksisterende objekt