Navigate to list of lectures

Index: Forelæsningsnoter i Objekt-orienteret Programmering

First letter: g

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W X Y Æ

garbage collection
garbage collection i
gcd.pas
Gcd1.java
Gcd2.java
Genbrug
Genbrug i forhold til objekt-orienteret programmering
genbrugelighed (software kvalitet)
genbrugelighed (topdown vs. bottom up udvikling)
generalisering
generalisering
Generalisering og specialisering
Generelt om lighed mellem objekter
Generelt om nedlæggelse af objekter
Generelt om skabelse af objekter
gennemløb af liste
gentagen nedarvning
getLocation (metode i klassen Componet)
getPriority (Thread metode i Java API)
getSize (metode i klassen Componet)
Glade jul (tråd som synger)
goto
Grafisk brugergrænseflade i projektet
GridBagLayout (Java layout manager)
GridLayout (Java layout manager)
Grundliggende antagelser
Grundliggende begreber
grænseflade
Grænseflader til klienter og subklasser i forbindelse med nedarvning
grænsetilfælde (test i)
guldkorn (betegnelse for et designmønster)