Play audio slide show -- Keyboard shortcut: 'x'  Lecture overview -- Keyboard shortcut: 'u'  Previous page: Terminologi [Section] -- Keyboard shortcut: 'p'    Lecture notes - all slides and notes together  Annotated slide -- Keyboard shortcut: 't'  Alphabetic index  Help page about these notes  Course home  Play sound for this slide -- Keyboard shortcut: 'y'    Nedarvning - slide 41 : 41

Nedarvningsterminologi 

Der er meget forskelligartet terminologi omkring nedarvning i forskellige objekt-orienterede programmeringssprog
 

 

Superklasse Subklasse Sprog
A er superklasse af B B er subklasse af A Simula, Smalltalk
A er basisklasse af B B er afledt (derived) klasse af A C++
A er forgænger (ancestor) af B B er efterkommer (descendent) af A Eiffel
A er forældre (parent) til B B er arving (heir) af A Eiffel
- B er en udvidelse af A Java