Play audio slide show -- Keyboard shortcut: 'x'  Lecture overview -- Keyboard shortcut: 'u'  Previous page: Klasser som repræsenterer primitive typer -- Keyboard shortcut: 'p'  Next page: Sammensatte datatyper i Java: Records -- Keyboard shortcut: 'n'  Lecture notes - all slides and notes together  Annotated slide -- Keyboard shortcut: 't'  Alphabetic index  Help page about these notes  Course home  Play sound for this slide -- Keyboard shortcut: 'y'    De ikke objekt-orienterede dele af Java - slide 5 : 39

Sammensatte datatyper i Java: Arrays 

I Java defineres datastrukturer som klasser i Java klassebiblioteket