Play audio slide show -- Keyboard shortcut: 'x'  Lecture overview -- Keyboard shortcut: 'u'  Previous page: Hvad med søgning og sortering? -- Keyboard shortcut: 'p'  Next page: Algoritmer tilknyttet Collections [Section] -- Keyboard shortcut: 'n'  Lecture notes - all slides and notes together  Annotated slide -- Keyboard shortcut: 't'  Alphabetic index  Help page about these notes  Course home  Play sound for this slide -- Keyboard shortcut: 'y'    Collections og streams - slide 20 : 35

Samlinger af statiske metoder 

Pakken java.util indeholder to klasser, Collections og Arrays, som udelukkende organiserer metoder på hhv. Collection objekter og arrays
 

Det vil ikke give mening at instantiere klasserne Collections eller Arrays