Play audio slide show -- Keyboard shortcut: 'x'  Lecture overview -- Keyboard shortcut: 'u'  Previous page: Klassevariable og klassemetoder -- Keyboard shortcut: 'p'  Next page: Initialisering af klassevariable i Java -- Keyboard shortcut: 'n'  Lecture notes - all slides and notes together  Annotated slide -- Keyboard shortcut: 't'  Alphabetic index  Help page about these notes  Course home  Play sound for this slide -- Keyboard shortcut: 'y'    Objekt-orienteret programmering i Java, del 2 - slide 20 : 33

Statiske egenskaber af en klasse i Java 

 

Metoden isDigit i klassen Character er et eksempel på en klassemetode i Java 

 

Konstanter erklæres ofte for 'static' i Java

Overdreven brug af statiske egenskaber giver mindre objekt-orienterede programmer