Navigate to list of lectures

Index: Forelæsningsnoter i Objekt-orienteret Programmering

First letter: k

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W X Y Æ

kaffemaskine (invariant)
Kald af en operation
Kalkulatoren i Swing
karakter.pas
KarakterProgram.java
karakterer - konvertering fra 13 skala til bestået/ikke bestået
Karakteristik af arrays
Katalogisering af design patterns
Kategorisering af byte streams
Kategorisering af tegn streams
KeyEvent
klasse
klasse (bestanddele i Java)
Klasse Adapter
Klasse Adapter (2)
klasseinvariant
Klasseinvariant i DoubleLinkable
Klasseinvarianter
klassemetode
Klassen Brøk
Klassen Kortbunke
Klassen Spillekort
Klassen som testenhed: Praktiske problemer
klasser (i forhold til objekter)
klasser (i forhold til records)
Klasser i Java
Klasser i forhold til objekter
Klasser som repræsenterer primitive typer
Klasserne ArrayList og LinkedList
Klasserne HashMap og TreeMap
Klasserne HashSet og TreeSet
Klasserne Spillekort og KortSpil
klassevariabel
Klassevariable og klassemetoder
klassevariable, initialisering i Java
klassificering
klassificering
Klassificering af undtagelser i CircularList
Klassificering af undtagelser i Java
Klassificering og eksemplificering
Klassiske mængedeoperationer
kloning
klynge
Kommandoer - generelt og i Java
Kommandoer til gentagelse i Java (1)
Kommandoer til gentagelse i Java (2)
Kommandoer til gentagelse i Java (3)
Kommandoer til gentagelse i Java (4)
Kommandoer til udvælgelse i Java (1)
Kommandoer til udvælgelse i Java (2)
Komponent specialiseringshierarkiet i AWT
Komponent specialiseringshierarkiet i Swing
Komponenten ColorChooser
komponenter (bestående af andre brugergrænsefladekomponenter)
Komponenter i Swing
konkret klasse
konstanter
konstanterklæringer i Java
konstruktor
konstruktor
Konstruktor i klassen Konto
konstruktorer
konstruktorer (under nedarvning)
Konstruktorer i Java
Konstruktorer i klassen Point
kontekst (i forhold til design pattern)
Konto (en klasse uden synkronisering)
Konto (med synkroniserede metoder)
Konto (specialisering af)
Konto klassen
kontrakt
Kontraktbegrebet
kontraktbrud
Kontrakter i Bankkonto
Kontrakter og undtagelser
Kontrakter: ydelse og nydelse
Konventionelt procedurekald
Koordinatsystemer
Korrekthed
Krig - et simpelt kortspil
kritisk region
Kritiske regioner
kvadratrods-specification
kvadratrodsfunktionen (ydelse og nydelse i)
kvaliteter
kæde-objekt
kørbar (tilstand af en tråd)