Play audio slide show -- Keyboard shortcut: 'x'  Lecture overview -- Keyboard shortcut: 'u'  Previous page: Interfacet Set -- Keyboard shortcut: 'p'  Next page: Klasserne HashSet og TreeSet -- Keyboard shortcut: 'n'  Lecture notes - all slides and notes together  Annotated slide -- Keyboard shortcut: 't'  Alphabetic index  Help page about these notes  Course home  Play sound for this slide -- Keyboard shortcut: 'y'    Collections og streams - slide 6 : 35

Klassiske mængedeoperationer 

Interfacet Set indeholder ikke direkte de klassiske mængde operationer, såsom foreningsmængde, delmængde, og fællesmængde

Der kan dog anvises idiomer ved brug af hvilke, disse operationer kan realiseres

Nogle af disse idiomer giver destruktive operationer