Play audio slide show -- Keyboard shortcut: 'x'  Lecture overview -- Keyboard shortcut: 'u'  Previous page: Klassiske mængedeoperationer -- Keyboard shortcut: 'p'  Next page: Et eksempel på anvendelse af Set -- Keyboard shortcut: 'n'  Lecture notes - all slides and notes together  Annotated slide -- Keyboard shortcut: 't'  Alphabetic index  Help page about these notes  Course home  Play sound for this slide -- Keyboard shortcut: 'y'    Collections og streams - slide 7 : 35

Klasserne HashSet og TreeSet 

Klasserne HashSet og TreeSet implementerer interfacet Set

HashSet garanterer ingen bestemt ordning på elementerne.

TreeSet garanterer at elementerne er ordnet i stigende orden.