Play audio slide show -- Keyboard shortcut: 'x'  Lecture overview -- Keyboard shortcut: 'u'  Previous page: Catch or specify princippet i Java -- Keyboard shortcut: 'p'  Next page: Beskrivelse af exception klasser i Java (1) -- Keyboard shortcut: 'n'  Lecture notes - all slides and notes together  Annotated slide -- Keyboard shortcut: 't'  Alphabetic index  Help page about these notes  Course home  Play sound for this slide -- Keyboard shortcut: 'y'    Undtagelseshåndtering - slide 12 : 26

Klassificering af undtagelser i Java 

Undtagelser klassificeres via et klassehierarki i Java, hvor roden er klassen Throwable
 

 

Java bidrager til forvirring af begreberne om undtagelse på grund af dårlig valgt terminologi
 

Go to exerciseUndtagelser i tallæsningsprogrammet