Play audio slide show -- Keyboard shortcut: 'x'  Lecture overview -- Keyboard shortcut: 'u'  Previous page: Objekter og referencer -- Keyboard shortcut: 'p'  Next page: Konstruktor i klassen <kbd>Konto</kbd> -- Keyboard shortcut: 'n'  Lecture notes - all slides and notes together  Annotated slide -- Keyboard shortcut: 't'  Alphabetic index  Help page about these notes  Course home  Play sound for this slide -- Keyboard shortcut: 'y'    Objekt-orienteret programmering i Java, del 1 - slide 15 : 27

Konstruktorer i Java 

En konstruktor er en procedure som har til opgave at initialisere instansvariablene af et nyskabt objekt

 

 

Enhver klasse bør mindst have én konstruktor, som garanterer en eksplicit programmeret initialisering af nyskabte objekter