Play audio slide show -- Keyboard shortcut: 'x'  Lecture overview -- Keyboard shortcut: 'u'  Previous page: Kommandoer til gentagelse i Java (1) -- Keyboard shortcut: 'p'  Next page: Kommandoer til gentagelse i Java (3) -- Keyboard shortcut: 'n'  Lecture notes - all slides and notes together  Annotated slide -- Keyboard shortcut: 't'  Alphabetic index  Help page about these notes  Course home  Play sound for this slide -- Keyboard shortcut: 'y'    De ikke objekt-orienterede dele af Java - slide 20 : 39

Kommandoer til gentagelse i Java (2) 

do
  kommando
while (logiskUdtryk)
 

AskUser.javaEt program som illustrerer Java's do løkke.
 

ask-user.pasEt sammenligneligt Pascal program.